Category Archives: ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บทความเกี่ยวกับพืชสมุนไพรจากทั่วโลก

ยาสมุนไพร จัดเป็นโภชนเภสัชภัณฑ์ประเภทหนึ่ง (complementary medicine) ใช้ร่วมกับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบันได้