ปิดฝี (หนัก 2 กรัม)

5฿

  • กอเอี๊ยะปิดฝี ตราแมวกงจักร์
  • สำหรับปิดฝีหรือสิว ดูดหนองและสมานแผล
ปิดฝี
ปิดฝี (หนัก 2 กรัม)

5฿

ติดต่อไลน์