ไดเมน (หนัก 5 กรัม)

10฿

  • ยาแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท
  • ใช้บรรเทาอาการวิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียนเนื่องจากเมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน
ไดเมนแก้เมารถ
ไดเมน (หนัก 5 กรัม)

10฿

ติดต่อไลน์