สายให้อาหารทางจมูก (หนัก 20 กรัม)

25฿

  • สายให้อาหารทางจมูกแบบมีฝาปิด
  • ขนาดเบอร์14
  • เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ
สายให้อาหารทางจมูก
สายให้อาหารทางจมูก (หนัก 20 กรัม)

25฿

ติดต่อไลน์