ปากคีบแบบไม่มีเขี้ยว (หนัก 15-30 กรัม)

50฿225฿

  • ปากคีบแบบไม่มีเขี้ยว
  • ใช้สำหรับในการคีบสำลี หรือใช้คีบอวัยวะขณะทำแผล และใช้สำหรับในการผ่าตัด
ล้างค่า
ปากคีบไม่มีเขี้ยว
ปากคีบแบบไม่มีเขี้ยว (หนัก 15-30 กรัม)
ติดต่อไลน์