ฟูกาคาร์ (หนัก 10 กรัม)

40฿

ฟูกาคาร์ มีเบนดาโซล รสผลไม้ ยาถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม

ฟูกาคาร์
ฟูกาคาร์ (หนัก 10 กรัม)

40฿

ติดต่อไลน์