การ์เกิล (หนัก 60 กรัม)

185฿

  • เบตาดีน การ์เกิล 30 มล.
  • ระงับกลิ่นปาก คออักเสบ ทอนซิลอักเสบ
  • แผลในปากเหงือกอักเสบ ป้องกันการติดเชื้อของแผลในปาก
เบตาดีนการ์เกิล
การ์เกิล (หนัก 60 กรัม)

185฿

ติดต่อไลน์