กลูนีโอ ไลท์ (หนัก 250 กรัม)

1,650฿

  • เครื่องตรวจวัดน้ำตาล กลูนีโอ ไลท์
  • ใช้สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน เพื่อใช้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง
กลูนีโอไลท์
กลูนีโอ ไลท์ (หนัก 250 กรัม)

1,650฿

ติดต่อไลน์