ด้ามแปรงซอกฟัน (หนัก 10 กรัม)

110฿

  • พร็อกซาบรัช แฮนด์เดิ้ล พลาสติก ด้ามประกอบหัวแปรงซอกฟัน
  • ใช้สำหรับทำความสะอาดซอกฟัน
พร็อกซาบรัช 605
ด้ามแปรงซอกฟัน (หนัก 10 กรัม)

110฿

ติดต่อไลน์