ถ่ายพยาธิตัวกลม (หนัก 10-50 กรัม)

30฿40฿

  • สรรพคุณสำหรับกำจัดและขับถ่ายพยาธิตัวกลมทุกชนิด
  • แนะนำให้รับประทานทุก 6 เดือนหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • ยาน้ำ 1 ขวด 10 มล.มีตัวยาอัลเบนดาโซล 400 มก. ใช้สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 10 มล. ก่อนนอน
  • ยาแผง  2 เม็ด มีตัวยาอัลเบนดาโซล 400 มก.
ล้างค่า
ถ่ายพยาธิ
ถ่ายพยาธิตัวกลม (หนัก 10-50 กรัม)
ติดต่อไลน์