เข็มเจาะเลือด (หนัก 70 กรัม)

200฿

  • เข็มเจาะเลือดสำหรับปากกาเจาะเลือด
  • ใช้สำหรับเจาะเลือด
  • เข็มเบอร์ 28 G
เข็มเจาะเลือด
เข็มเจาะเลือด (หนัก 70 กรัม)

200฿

ติดต่อไลน์