กระจกตรวจช่องปาก (หนัก 10 กรัม)

50฿

  • กระจกสำหรับตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน
  • ใช้สำหรับตรวจฟันในบริเวณที่สงสัยว่ามีการผุกร่อนหรือมีคราบหินปูน
กระจกส่องฟัน
กระจกตรวจช่องปาก (หนัก 10 กรัม)

50฿

ติดต่อไลน์