ก๊อซสะอาด2*2 (หนัก 5 กรัม)

7฿

  • ผ้าก๊อซปิดแผลไม่สเตอไรล์
  • ขนาด 2*2 นิ้ว มี 8 ชิ้น
  • ใช้สำหรับปิดแผล พันแผล
ก๊อซธรรมดา2*2
ก๊อซสะอาด2*2 (หนัก 5 กรัม)

7฿

ติดต่อไลน์