4 ช่องใหญ่ตลับยา (หนัก 25 กรัม)

30฿

ตลับใส่ยา 4 ช่องใหญ่ สำหรับใส่ยาเม็ดหรือแคปซูล สะดวกในการแยกมื้อทานในแต่ละวันตัวกล่อง แ

ตลับยาใหญ่
4 ช่องใหญ่ตลับยา (หนัก 25 กรัม)

30฿

ติดต่อไลน์