ที่ตั้งครรภ์ปัสสาวะผ่าน (หนัก 25 กรัม)

70฿

  • ที่ตรวจครรภ์แบบปัสสาวะผ่าน
  • เป็นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่ใช้งานง่ายที่สุด
เทสต์ตรวจท้องแท่ง
ที่ตั้งครรภ์ปัสสาวะผ่าน (หนัก 25 กรัม)

70฿

ติดต่อไลน์