โพวิโดน (หนัก 30, 50 กรัม)

40฿60฿

  • เซฟไฟน์ โพวิโดน-ไอโอดีน ยาใส่แผล
  • สำหรับการปฐมพยาบาลเบี้องต้น
  • มี 2 ขนาด 15 และ 30มล.
ล้างค่า
โพวิโดนทาแแผล
โพวิโดน (หนัก 30, 50 กรัม)
ติดต่อไลน์