เทสตั้งครรภ์แบบหยด (หนัก 20 กรัม)

60฿

  • ที่ตรวจครรภ์แบบหยด
  • เป็นที่ตรวจการตั้งครรภ์ที่มีความไวสูง
เทสต์ตรวจท้อง
เทสตั้งครรภ์แบบหยด (หนัก 20 กรัม)

60฿

ติดต่อไลน์