เบอร์14สายดูดเสมหะ (หนัก 10 กรัม)

10฿

  • สายดูดเสมหะ ซีเคียว
  • เบอร์ 14 ยาว 50 เซนติเมตร
  • ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย E.O.Gas
สายดูดเสมหะ
เบอร์14สายดูดเสมหะ (หนัก 10 กรัม)

10฿

ติดต่อไลน์