สายดูดเสมหะมี control (หนัก 12 กรัม)

20฿

  • สายดูดเสมหะ เบอร์14 มีcontrol
  • ยาว 50 เซนติเมตร
สายดูดเสมหะ 14
สายดูดเสมหะมี control (หนัก 12 กรัม)

20฿

ติดต่อไลน์