ที่ตรวจครรภ์จุ่ม (หนัก 10 กรัม)

55฿

  • ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม
  • สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ที่ระดับฮอร์โมน HCG ตั้งแต่ 10 mIU
เทสต์จุ๋ม
ที่ตรวจครรภ์จุ่ม (หนัก 10 กรัม)

55฿

ติดต่อไลน์