ยากวาด (หนัก 5 กรัม)

10฿

  • ยากวาดตราใบโพธิ์
  • ใช้สำหรับแก้ทราง ตัวร้อน
  • แก้หละเด็ก แก้ไอทราง
ใบโพธิ์
ยากวาด (หนัก 5 กรัม)

10฿

ติดต่อไลน์